Odredbe i uslovi

Molimo vas da pažljivo pročitate ove odredbe i uslove prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije

Interpretacija

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenje definisano pod sledećim uslovima. Sljedeće definicije će imati isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili u množini.

Definicije

Za potrebe ovih Odredbi i uslova:

 • Povezano lice znači entitet koji kontroliše, kontroliše ga ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, pri čemu „kontrola“ znači vlasništvo nad 50% ili više dionica, vlasničkog udjela ili drugih vrijednosnih papira koji imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog tijela .
 • Država se odnosi na: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Kompanija (koja se u ovom Ugovoru naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naš“) odnosi se na njcpens.com, Džemala Bijedića 160, Sarajevo 71000, Bosna i Hercegovina.
 • Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi kao što je računar, mobilni telefon ili digitalni tablet.
 • Usluga se odnosi na web stranicu.
 • Odredbe i uvjeti (također nazvani „Uslovi“) znače ove Odredbe i uslove koji čine cijeli ugovor između Vas i Kompanije u vezi sa korištenjem Usluge.
 • Usluga društvenih medija treće strane znači bilo koju uslugu ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koje Usluga može prikazati, uključiti ili učiniti dostupnim.
 • Web stranica se odnosi na njcpensions.com, kojoj se može pristupiti sa https://njcpensions.com/
 • Vi označavate pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju, ili drugo pravno lice u čije ime taj pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, prema potrebi.

Priznanje

Ovo su Odredbe i uslovi koji regulišu korišćenje ove usluge i ugovor koji funkcioniše između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi i odredbe određuju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Vaš pristup Usluzi i njeno korištenje uvjetovani su Vašim prihvatanjem i usklađenošću sa ovim Uslovima i odredbama. Ovi Uslovi i odredbe primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korištenjem usluge slažete se da ćete biti vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete sa bilo kojim dijelom ovih Odredbi i uslova, nećete moći pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da ste stariji od 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste uslugu.

Vaš pristup i korištenje Servisa također je uvjetovan Vašim prihvatanjem i usklađenošću s Politikom privatnosti Kompanije. Naša politika privatnosti opisuje naše politike i procedure o prikupljanju, korištenju i otkrivanju Vaših ličnih podataka kada koristite aplikaciju ili web stranicu i govori Vam o Vašim pravima na privatnost i načinu na koji Vas zakon štiti. Molimo pažljivo pročitajte našu politiku privatnosti prije korištenja naše usluge.

Linkovi na druge web stranice

Naša usluga može sadržavati veze do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Kompanije.

Kompanija nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana. Nadalje potvrđujete i slažete se da Kompanija neće biti odgovorna ili odgovorna, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem bilo koje takve web stranice ili usluge.

Izričito vam savjetujemo da pročitate odredbe i uvjete i politiku privatnosti svih web stranica ili usluga trećih strana koje posjećujete.

Raskid

Možemo ukinuti ili suspendovati Vaš pristup odmah, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući bez ograničenja ako prekršite ove Odredbe i uslove.

Po raskidu, Vaše pravo na korištenje Usluge će odmah prestati.

Ograničenje odgovornosti

Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, cjelokupna odgovornost Kompanije i bilo kojeg od njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uslova i Vaš ekskluzivni pravni lijek za sve gore navedeno bit će ograničeni na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Servisa.

U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ni u kom slučaju Kompanija ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, indirektnu ili posledičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu zbog gubitka dobiti, gubitak podataka ili druge informacije, za prekid poslovanja, za ličnu ozljedu, gubitak privatnosti koji proizlazi iz ili na bilo koji način povezan s korištenjem ili nemogućnošću korištenja Usluge, softvera treće strane i/ili hardvera treće strane koji se koristi sa Uslugom, ili inače u vezi sa bilo kojom odredbom ovih Uslova), čak i ako je Kompanija ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete, pa čak i ako pravni lijek ne ispuni svoju suštinsku svrhu.

Neke države ne dozvoljavaju isključivanje implicitnih garancija ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U ovim državama, odgovornost svake strane će biti ograničena u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

„KAKO JESTE“ i „KAKO DOSTUPNO“ Odricanje od odgovornosti

Usluga Vam se pruža „KAKA JESTE“ i „KAKO DOSTUPNO“ i sa svim greškama i nedostacima bez garancije bilo koje vrste. U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, Kompanija, u svoje ime iu ime svojih Filijala i svojih i njihovih odgovarajućih davaoca licenci i pružaoca usluga, izričito se odriče svih garancija, bilo izričitih, impliciranih, zakonskih ili drugih, u pogledu Usluga, uključujući sve podrazumijevane garancije o mogućnosti za prodaju, prikladnosti za određenu svrhu, naslovu i nekršenju, te garancije koje mogu proizaći iz poslovanja, tijeka izvedbe, upotrebe ili trgovačke prakse. Bez ograničenja na gore navedeno, Kompanija ne daje nikakvu garanciju ili obavezu, i ne daje nikakve izjave da će Usluga ispuniti Vaše zahtjeve, postići bilo kakve planirane rezultate, biti kompatibilna ili raditi s bilo kojim drugim softverom, aplikacijama, sistemima ili uslugama, raditi bez prekida, ispunjavati sve standarde performansi ili pouzdanosti ili biti bez grešaka ili da se sve greške ili nedostaci mogu ili će ispraviti.

Bez ograničavanja gore navedenog, ni Kompanija ni bilo koji provajder kompanije ne daju bilo kakvu izjavu ili garanciju bilo koje vrste, izričite ili implicirane: (i) u pogledu rada ili dostupnosti Usluge, ili informacija, sadržaja i materijala ili proizvoda uključeni u njega; (ii) da će usluga biti neprekidna ili bez grešaka; (iii) u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili valute bilo koje informacije ili sadržaja koji se pruža putem Usluge; ili (iv) da Usluga, njeni serveri, sadržaj ili e-mailovi poslani od ili u ime Kompanije ne sadrže viruse, skripte, trojanske konje, crve, zlonamjerni softver, vremenske bombe ili druge štetne komponente.

Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje određenih vrsta garancija ili ograničenja primjenjivih zakonskih prava potrošača, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće primjenjivati ​​na Vas. Ali u takvom slučaju izuzeća i ograničenja navedena u ovom odeljku će se primenjivati ​​u najvećoj meri koja se može primeniti prema važećem zakonu.

Uređuju prava

Zakoni zemlje, isključujući pravila o sukobu zakona, regulišu ove Uslove i vaše korišćenje usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može biti podložno drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova

Ako imate bilo kakve nedoumice ili sporove u vezi sa Uslugom, saglasni ste da ćete prvo pokušati neformalno riješiti spor tako što ćete kontaktirati Kompaniju.

Za korisnike Evropske unije (EU).

Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj živite.

Usklađenost sa zakonima Sjedinjenih Država

Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja podliježe embargu vlade Sjedinjenih Država ili koju je vlada Sjedinjenih Država označila kao zemlju koja „podržava teroriste“, i (ii) da niste navedeno na listi zabranjenih ili ograničenih strana vlade Sjedinjenih Država.

Odvojivost i odricanje

Odvojivost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra neprovedivom ili nevažećom, takva će odredba biti promijenjena i tumačena kako bi se ostvarili ciljevi te odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema važećem zakonu, a preostale odredbe će i dalje biti na snazi ​​i djelovanju.

Odricanje

Osim kako je ovdje predviđeno, propust da se ostvari pravo ili da se zahtijeva izvršenje obaveze prema ovim Uslovima neće uticati na mogućnost strane da iskoristi takvo pravo ili zahtijeva takvo izvršenje u bilo koje vrijeme nakon toga niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od svako naknadno kršenje.

Prevod Interpretacija

Ovi Uslovi i odredbe su možda prevedeni ako smo vam ih učinili dostupnim na našoj usluzi. Slažete se da će originalni engleski tekst imati prednost u slučaju spora.

Promjene ovih Odredbi i uslova

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da izmijenimo ili zamijenimo ove Uslove u bilo kojem trenutku. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da dostavimo obaveštenje najmanje 30 dana pre stupanja na snagu novih uslova. Šta predstavlja materijalnu promjenu odredit će se prema našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenja naše usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da ćete biti vezani revidiranim uslovima. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, prestanite koristiti web stranicu i uslugu.

Kontaktiraj nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

 • E-mailom: support@njcpensions.com
 • Broj telefona: +38780020020
Scroll to Top